Hållbarhet

Välkommen till oss och var med för att bidra till en mer hållbar värld!

Vi bryr oss om miljön

Jula Hotell arbetar aktivt för att vara en del av skapandet av en mer hållbar värld. Läs mer om hur vi gör detta och vår miljömärkning Green Key som vi är så stolta över. Vi önskar också engagera dig som gäst hos oss, samarbetspartners, leverantörer samt medarbetare att i samspel med oss aktivt agera med hänsyn till miljö- och hållbarhetsfrågor – scrolla ner för mer om detta!

De globala målen i vår verksamhet

2015 antog FN:s medlemsländer en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till 2030. Vi på Jula Hotell har valt att fokusera på sju av dessa mål som vi jobbar aktivt med i våra verksamheter.

Hållbar energi för alla

Global tillgång till modern och förnybar energi samt rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför. Därför ställer vi alltid krav på våra leverantörer och ser till att de använder förnybar energi t.ex. Vi har också börjat installera laddstolpar på våra anläggningar, byta till LED-belysning på våra hotell.

Jämställdhet & minskad ojämlikhet

Jämställdhet är otroligt viktigt för en hållbar och fredlig utvecklig. Vi jobbar därför medvetet med hur vi rekryterar, vilket innefattar allt från att skriva inkluderande jobbannonser till att ta fram tydligare rutiner för urvalsprocessen.

Lämna plast-, glas- och pantförpackningar bredvid papperskorgen så sorterar och återvinner vi åt dig.

Använd gärna din handduk en extra dag, häng upp den på kroken om ni inte önskar få handduken utbytt.

Hjälp oss att spara vatten och energi genom att ta kortade duschar, släcka lampor, stänga av elektronik och dra laddare ur eluttag.

Välj vegetariska och miljömärkta alternativ i vår restaurang och res till och från vårt hotell tillsammans eller välja miljövänligare transportmedel som cykel eller till fots.

Hållbar konsumtion och produktion

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Vi har som mål att försöka cirkulera mera – återanvända byggmaterial och inredning i stället för att köpa nytt. Vi jobbar för att vår meny ska bli mer lokal och mestadels innehålla råvaror som kommer från närområdet. Vi är också med i Generation Waste, erbjuder matlådor och jobbar aktivt för att minska vårt matsvinn.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Jula Hotell samarbetar med Visita – en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. De arbetar för att lagar, regler och affärsvillkor ska utformas så att näringen ges ännu bättre möjligheter. Vi använder oss också av lokala leverantörer i den utsträckning det går.

Ekosystem och biologisk mångfald

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov utan att skada den biologiska mångfalden och ekosystemet är en avgörande för vår överlevnad. Vi försöker bidra genom att använda intränat och på så sätt minska utskrifter. Vi erbjuder e-fakturor i stället för pappersfakturor och har också installerat ett nytt kassasystem där vi använder digitala kvitton i stället för fysiska.

Generation Waste

Vi är anslutna till Generation Waste vilket innebär att vi aktivt arbetar med att minska matsvinnet