Hållbarhet

Vi på Jula Hotell arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor, i ständig strävan att minimera miljöpåverkan.

Vi bryr oss om miljön

När du bor på något utav våra hotell bidrar du till att ta ansvar för miljön. Alla våra hotell är eller är på gång att vara miljömärkta med Green Key – en internationell miljömärkning för anläggningar i besök- och turistbranschen som hjälper oss att förbättra vårt hållbarhetsarbete. Vi på Jula Hotell jobbar aktivt för att minska energi- och vattenförbrukningen, använda el från förnybara källor, källsortera och återvinna samt köpa miljömärkta rengöringsmedel och ekologiska livsmedel. Det pågår även ett arbete med att kartlägga vår största miljöpåverkan och ta fram målsättningar och strategier kring hur vi ska vara med och bidra till att bli klimatneutrala år 2030.

De globala målen i vår verksamhet

2015 antog FN:s medlemsländer en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till 2030. Vi på Jula Hotell har valt att fokusera på sju av dessa mål som vi jobbar aktivt med i våra verksamheter.

Hållbar energi för alla

Global tillgång till modern och förnybar energi samt rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför. Därför ställer vi alltid krav på våra leverantörer och ser till att de använder förnybar energi t.ex. Vi har också börjat installera laddstolpar på våra anläggningar, byta till LED-belysning på våra hotell.

Jämställdhet & minskad ojämlikhet

Jämställdhet är otroligt viktigt för en hållbar och fredlig utvecklig. Vi jobbar därför medvetet med hur vi rekryterar, vilket innefattar allt från att skriva inkluderande jobbannonser till att ta fram tydligare rutiner för urvalsprocessen.

Hållbar konsumtion och produktion

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Vi har som mål att försöka cirkulera mera – återanvända byggmaterial och inredning i stället för att köpa nytt. Vi jobbar för att vår meny ska bli mer lokal och mestadels innehålla råvaror som kommer från närområdet. Vi är också med i Generation Waste, erbjuder matlådor och jobbar aktivt för att minska vårt matsvinn.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Jula Hotell samarbetar med Visita – en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. De arbetar för att lagar, regler och affärsvillkor ska utformas så att näringen ges ännu bättre möjligheter. Vi använder oss också av lokala leverantörer i den utsträckning det går.

Ekosystem och biologisk mångfald

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov utan att skada den biologiska mångfalden och ekosystemet är en avgörande för vår överlevnad. Vi försöker bidra genom att använda intränat och på så sätt minska utskrifter. Vi erbjuder e-fakturor i stället för pappersfakturor och har också installerat ett nytt kassasystem där vi använder digitala kvitton i stället för fysiska.

Generation Waste

Vi är anslutna till Generation Waste vilket innebär att vi aktivt arbetar med att minska matsvinnet