Kvaliteten på våra hotell

Kvaliteten på våra hotell

För den bästa upplevelsen

Fokus på gästerna

På Jula Hotell strävar vi alltid efter att erbjuda våra gäster den bästa upplevelsen när det gäller allt från restaurang och övernattning till faciliteter, konferens och service. Som nyetablerad kedja har vi under 2022 påbörjat ett mer systematiskt arbete kring att säkerställa den externa kvaliteten på hotellen – med fokus på gästerna. Varje hotell kvalitetssäkras samt följs upp löpande.

Olika områden som vi kvalitetssäkrar

 • Värdskap & Service
 • Branding & Koncept
 • Allmänna utrymmen & utemiljö
 • Hotell
 • Restaurang
 • Konferens
 • Faciliteter

Den interna kvaliteten

Andra delen i kvalitetsarbetet är den interna kvaliteten som berör det organisatoriska i form av interna processer. Vi gör detta för att skapa nöjda medarbetare som trivs och vill utvecklas hos oss, och för att ta vårt samhällsansvar.

Interna områden som vi kvalitetssäkrar

 • Interna processer
 • Kompetensförsörjning
 • Brand & Säkerhet
 • Hållbarhet
 • Attraktiv arbetsgivare

Vi arbetar systematiskt med att följa upp vad våra gäster samt medarbetare tycker genom olika kanaler. Har du något att tycka till om? Kontakta gärna vår Kvalitetsstrateg på jessica.palm@julahotell.se.